Přírodní ametyst surový versus vybroušený

Spousta z Vás se často ptá jak vypadá surový kámen před opracováním. Nedávno se mi naskytla jedna dobrá příležitost pro menší studii k tomuto tématu. Jedná se o vysoce kvalitní a neupravovaný sytý přírodní krystal ametystu pro šperkové použití o váze 3 gramy.

Novinky

Přírodní ametyst

Pohled kolmo na osu krystalu z vrchní strany, v místě budoucí tabulky (největší plošky kamene). Hned na první pohled je patrný tvar šestihranu, obvyklý pro klencovou a šesterečnou krystalovou soustavu, do kterých řadíme křemeny a jejich barevné odrůdy. Jelikož byl požadavek zákazníka vybrousit kulatý tvar facetovaného kamene, je tedy předem jasné, že se díváme na budoucí vršek briliantového výbrusu.

Následující fotky ukazují kámen z boku, kde můžeme vidět, zejména u špičky krystalu (v místě budoucí kalety-špičky spodní strany broušeného kamene) a na krajích barevně nesourodá místa, kterých bude nutné se zbavit, aby nám zbyla co nejtmavší fialová surovina. To se týká samozřejmě i některých nežádoucích inkluzí, neboť chceme dostat čistou IF kvalitu.

Přírodní ametyst

Přírodní ametyst

Přírodní ametyst

Po takzvaném orundýrování (hrubé přípravě materiálu na facetování) je nutné kámen natmelit na kolíček, kde nám bude pevně držet. Následující obrázky ukazují broušení a leštění vršku ametystu pomocí přesného kamenářského strojku (mašinky). Kámen měří přesně 9 mm a jeho vrchní strana je opatřena klasickým třířadým briliantovým výbrusem, typickým pro kulatý tvar.

Přírodní ametyst

Přírodní ametyst

Po vybroušení a vyleštění spodní stany, na kterou přišlo 12 základních facet a 24 dolních špiček je ametyst konečně hotový. Myslím, že finální výsledek stojí opravdu za pozornost.

Přírodní ametyst

Přírodní ametyst